نقاشی به سبک آبمرکب روی بوم به مدت ۶ سال
Posts About
0 Followers
0 Followings
1 Artworks
  
Crop Banner
...
Save
Followers
There is not anything
Show more
Followings
There is not anything
Show more
عضو افتخاری انجمن هنرمندان معاصر ایران در آذر ماه ۹۷ ، دارای دو گواهی بین المللی جهت حضور در نمایشگاههای بین المللی ابرنگ ، شرکت در رقابتهای هنری در کشورهای اندونزی ، کانادا ، آلمان و کره جنوبی
Success status Error status
Popup close icon