2018-09-08 03:23
عصر رنسانس را می‌توان دوران ظهور شخصیت‌های افسانه‌ای تاریخ هنر دانست. این دوره را بر طبق کتاب مشهور نخستین نگارنده‌ی تاریخ هنر، جورجو وازاری Giorgio Vasari ، می‌توان به رنسانس آغازین، رنسانس میانه و رنسانس پیشرفته تقسیم کرد. در ایتالیا، سه تن از برجسته‌ترین هنرمندان رنسانس پیشرفته،
2018-09-08 02:56
با قدرت گرفتن حزب نازی با آدولف هیتلر در آلمان و اروپا، هنر در سراسر این قاره نیز تحت تاثیر قرار گرفت. هیتلر خود در نوجوانی نقاش بود و در راهیابی به آکادمی هنر ونیز شکست خورده بود. پس از این، وی به عضویت ارتش درآمد و راه نظام
2018-08-29 15:52
مقدمه «هنرمند به تنهایی هنرمندی بزرگ نمی‌شود»؛ این جمله را با دقت بیشتری باید خواند. در تمام دوره‌های تاریخ هنر حامیان آثار هنری و یا دلالان هنری نقاش بزرگی در شناخته شدن آثار هنری و متعاقب آن، هنرمند خالق این آثار داشته‌اند. اولین
Success status Error status
Popup close icon