نام کاربری شما، هویت شما

همواره داشتن وبلاگ، پورتفولیو، شبکه اجتماعی و ... نشان از فعالیت برخط شما است. این روزها بر روی کارت های ویزیت، علاوه بر مشخصات فردی، شماره تماس و شاید ایمیل، آدرس اینترنتی ای مانند وب سایت، آدرس نمونه کارها و ... دیده می شود. در بکران، شما می توانید پروفایل خود را ساخته و آدرس آن را به دوستان، کارمندان، رئیس، مدیران و هر کسی را که می شناسید، بدهید تا از صفحه ی گالری آنلاین و فروشگاه شما بازدید کنند. برای مثال در بکران، نام یکی از کاربران "نمونه یک" است. این هنرمند نام کاربری "نمونه دو" را برای خود انتخاب کرده است. از این به بعد آدرس مستقیمِ (پورتفولیو و گالری آنلاین) این کاربر "نمونه 3" خواهد بود. شما هم می توانید به همین راحتی آدرس خود را پیدا کنید! Sample 1: Darya Karami Sample 2: @daryakarami Sample 3: www.bekran.com/daryakarami
Success status Error status
Popup close icon